1. Nöromodülasyon Sempozyumu | Online

BİLİMSEL PROGRAM

12 Haziran 2021, Cumartesi

    Açılış: Dr. Çağrı Mesut Temuçin - Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu Moderatörü
    Kortikal uyarılabilirlik çalışmaları
    Oturum başkanları: Dr. Çağrı Mesut Temuçin, Dr. Gökçem Yıldız Sarıkaya
9:30 10:10 TMS: Biyofizik Temelleri Dr. Çağrı Mesut Temuçin
10:10 10:50 Kortikal Uyarılabilirlik Çalışmaları-1;  Tekli TMS Uyarımı ile Gerçekleştirilen Çalışmalar Dr. Evren Boran
10:50 11:40 Kortikal Uyarılabilirlik Çalışmaları-2;  Çift TMS Uyarımı ile Gerçekleştirilen Çalışmalar Dr. Zeliha Matur   
11:40 11:55 Ara
    Oturum başkanları: Dr. Burhanettin Uludağ, Dr. Aysun Soysal
11:55 12:35 Kortikal Uyarılabilirlik Çalışmaları-3: İleri Yöntemler Dr. Burhanettin Uludağ   
12:35 13:15 Teknik Güçlükler ve Nöronavigasyon  Dr. Çağrı Mesut Temuçin
13:15 14:00 Öğlen Arası
    Klinik uygulamalar
    Oturum başkanları: Dr. Bülent Cengiz, Dr. Ayşegül Gündüz
14:00 14:40 Nörolojik Hastalıkların Tanısında Kortikal Uyarılabilirlik Çalışmaları Dr. Bülent Cengiz
14:40 15:20 Nöromodülasyon Yöntemleri (rTMS, cTBS, iTBS, PAS, TES) Dr. Ayşegül Gündüz   
15:20 16:00 İnme ve Spastisitede Nöromodülasyon  Dr. Aysun Soysal 
16:00 16:15 Ara
    Oturum başkanları: Dr. Emre Öge, Dr. Burhanettin Uludağ
16:15 16:55 Epilepsi ve Baş ağrısında Nöromodülasyon Dr. Emre Öge       
16:55 17:35 Sözel Sunumlar  

13 Haziran 2021, Pazar

    Klinik uygulamalar
    Oturum başkanları: Dr. Lütfi Hanoğlu, Dr. Aysun Soysal
9:30 10:20 Kognitif Bozukluklarda Nöromodülasyon ve Nörogörüntüleme Dr. Lütfi Hanoğlu
Dr. Cihan Bilge Kayasandık
Dr. Tuba Aktürk
10:20 11:00 Hareket  Hastalıkları ve  Fonksiyonel  Hareket Bozukluklarında Nöromodülasyon Dr. Ayşegül Gündüz
11:00 11:40 Nöropatik Ağrı ve Depresyonda Nöromodülasyon Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede
11:40 11:55 Ara
    Oturum başkanı  Dr. Emre Öge, Dr. Çağrı Mesut Temuçin
11:55 13:15 Pratik Uygulama
Kortikal Uyarılabilirlik Çalışmaları
Covid 19 Laboratuvar koşullarında çalışma
Dr. Çağrı Mesut Temuçin
Dr. Bülent Cengiz
Dr. Lütfi Hanoğlu
Dr. Ayşegül Gündüz   
13:15 14:00 Öğlen Arası
    Oturum başkanları: Dr. Bülent Cengiz, Dr. Aslı Tatlıdede
14:00 14:50 Sözel Sunumlar
14:50 15:30 Ülkemizde Nöromodülasyon uygulamaları, eğitimi, karşılaşılan sorunlar, güçlükler ve ortak çalışma olanakları Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu 
    Kapanış