1. Nöromodülasyon Sempozyumu | Online

KURULLAR

Moderatör
Dr. Çağrı Mesut Temuçin

Düzenleme Kurulu
Dr. Ayşegül Gündüz
Dr. Burhanettin Uludağ
Dr. Bülent Cengiz
Dr. Çağrı Mesut Temuçin (Moderatör)
Dr. Emre Öge
Dr. F. Gökçem Yıldız Sarıkaya