Sempozyuma Davet

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu tarafından 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde 2 gün sürecek 1. Nöromodülasyon Sempozyumu Online olarak düzenlenecektir.

Daha önce Çalışma Grubumuzun düzenlediği Kurs’larda konuya gösterilen ilgi ve katılım göz önüne alınarak bu yıl bir Sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir.

Sözel sunumların kabul edileceği Sempozyum da Nöroplastisite ve Nöromodülasyon ile ilgili olarak transkranial manyetik stimulasyon (TMS) ve transkranial elektriksel stimulasyon (TES) yöntemleri teorik ve pratik-teknik yönleri ile tartışılacaktır.   Sempozyum sırasında ülkemizde giderek yaygınlaşan bu alanda teorik konuşmaların yanı sıra pratik uygulamalar ile deneyimlerin paylaşılacağı, ortak çalışma olanaklarının ve karşılaşılan teknik-idari sorunlar için çözüm önerilerinin tartışılacağı oturumlar gerçekleştirilecektir.

Bundan sonraki yıllarda gelenekselleşmesi için bir başlangıç olacağını düşündüğümüz 1. Sempozyum'da konu ile ilgilenen tüm meslektaşlarımızı görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Çağrı Mesut Temuçin
Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu Moderatörü