KONGREYE KALAN SÜRE

 

000
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

 

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu tarafından 26-27 Nisan 2024 tarihlerinde 2. Nöromodülasyon Sempozyumu düzenlenecektir.

Non-invazif transkranial uyarım yöntemleri ile gerçekleştirilen kortikal uyarılabilirlik, nöroplastisite ve nöromodülasyon çalışmaları; çok kısa sürede nörolojik hastalıkların tanısı, patofizyolojilerinin anlaşılması ve tedavilerinin yanı sıra insan nörofizyolojisinin anlaşılmasında da önemli bir yer tutar duruma gelmiştir. Sempozyumumuzda, dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşmakta olan transkranial manyetik stimulasyon (TMS) ve transkranial elektriksel stimulasyon (TES) yöntemleri teorik yönleri ile tartışılacaktır. Çalışma Grubumuzun online olarak gerçekleştirilen 1. Sempozyumu ile Nöroloji Ulusal Kongresi ve EEG-EMG Derneği Kongresinde ilgi ve katılım göz önüne alınarak teorik konuların yanı sıra Pratik Uygulama Kurs’larına ağırlık verilecektir. Sempozyumumuz, bu alanda deneyimlerin paylaşılması ve ortak çalışma olanakları için de bir olanak sunacaktır.

Pratik Uygulama Kurs’ları nedeniyle sınırlı sayıda kaydın gerçekleştirilebileceği Sempozyum’da, konu ile ilgilenen meslektaşlarımızı görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla

Prof. Dr. Çağrı Mesut Temuçin
Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon Çalışma Grubu Moderatörü